ODDZIAŁY
WARSZAWA
Bartoszyce
Brzezinka
Bydgoszcz
Gorzów Wielkopolski
Katowice
Kielce
Koszalin
Legionowo
Leszno
Lublin
Łódź
Słupsk
Słupsk 2
Sochaczew
Szczecin
Szczecinek
Tarnowskie Góry
Toruń
Turek
Wolin
Wólka Przybojewska
Zielona Góra
NARKOMANIA
narkotyki
dla rodziców
ważne linki
 

KWARTALNIK PROBLEMY NARKOMANII
Spis treści:


 • Biuletyn Informacyjny Nr 2-02
  1. Dorota Rybczyńska, Ewa Trębińska - Zakres, struktura i społecznodemograficzne korelaty stosowania substancji psychoaktywnych przez młodzież z pogranicza zachodniego
  2. Agnieszka Pisarska - Pierwsze doświadczenia związane z wprowadzeniem szkolnej metody interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych
  3. Zenon Kulka, Celina Godwod - Psychozy lękowe w stacjonarnym lecznictwie psychiatrycznym latach 1996 - 1998
  4. Beata Karakiewicz, Bożena Zubczewska-Ślósarek - Stabilizacja pacjentów przewlekle chorych - uzależnionych od opiatów w przebiegu leczenia substytucyjnego metadonem w Szczecinie
  5. Beata Karakiewicz, Tadeusz Kozielec, Roman Stanaszek, Wojciech Piekoszewski, Bożena Zubczewska-Ślósarek - Analiza występowania narkotyków i ich metabolitów we włosach u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  6. Robert Rejniak - Rola narkotyków w kształtowaniu systemu wartości i budowaniu tożsamości
  7. Tomasz Kołodziejczyk - Wychowawca, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną
  8. Marek Kotański - MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i "Ruch czystych serc" jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży
  9. Jerzy Herberger - Terapia rodzin z problemami narkomanii
  10. Elżbieta Rachowska - Nawroty choroby jako zakłócenie procesu zdrowienia
  11. Elżbieta Rachowska - Jak najlepiej motywować do terapii osobę uzależnioną - warsztaty
  12. Mirosława Straburzyńska - Integracyjny model pracy społeczności terapeutycznej Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kazuniu-Bielanach
  13. Bp Antoni Długosz - Wartości duchowe i etyczne w prewencji
  14. Peter Martin - Zintegrowana terapia uzależnień a systemy wymiaru sprawiedliwości
  15. Nauka życia


 

 
KF Studio jest opiekunem tej strony.
Informacje ZG PTZN
Problemy narkomanii- kwartalnik
 

 

 ©KF Studio, www.kfstudio.com.pl Kontakt z webmasterem